Ja du kan pausa ditt medlemskap upp till 30 dagar (minst två veckor per gång) per kalenderår.

Behöver du pausa länge på grund av sjukdom eller skada kan vi göra det med med intyg från läkare eller utlåtande från sjukgymnast eller liknande.